هفتمین همایش ورکشاپ محصولات تخصصی فارمیک

آکادمی تخصصی فارمیک اولین برند حرفه ای در ایران برگزار می کند، هفتمین همایش ورکشاپ محصولات تخصصی فارمیک با مدرس رسمی شرکت فارمیک در ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود. در این همایش و ورکشاپ ۸ ساعته، موارد زیر آموزش داده می شود. زمان همایش تاریخ همایش :…

ادامه خواندن هفتمین همایش ورکشاپ محصولات تخصصی فارمیک

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد