خط چشم
خط چشم

خط چشم

خط چشم - خط چشمی مایع ،دارای قلم موی مطلوب که تمام روز بدون تکه تکه شدن و ریزش بر روی چشم می ماند . -کنترل بالا برای کشیدن خطوط صاف ،واضح و یکنواخت را دارد .(برای استفاده در خارج از چشم ) - قبل از مصرف تکان دهید .

ادامه خواندن خط چشم

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد