آموزش و اصول برداشتن ابرو برای صورت های مختلف

میخواهید بدانید سر ابرو، زاویه ابرو، دنباله ابرو کجا قرار دارند؟ سر ابرو : اگریک خط کش نازکی از کناره پره بینی حالت عمود مستقیم بگیرید، تا سر ابرو را قطع کند،این میشود سر ابرو یا نقطه A اگریک بینی پهن باشد، می توانید یک مقدار خط کش را کنارتر ببرید…

ادامه خواندن آموزش و اصول برداشتن ابرو برای صورت های مختلف

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد