اپیلاسیون و دپیلاسیون و نحوه کار با موم های خشابی

اپیلاسیون (epilation) و دپیلاسیون (depilation) اپیلاسیون لطمه زدن به پیازمو را اپیلاسیون می گویند. زمانی که الکترولیز و یا لیزر انجام می دهیم به پیاز مو لطمه زیادی وارد می شود و موها سست می شوند،حالت پوسیدگی می گیرند و ریزش پیدا می کنند یا وقتی درمانی انجام می دهیم تا…

ادامه خواندن اپیلاسیون و دپیلاسیون و نحوه کار با موم های خشابی

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد