عوارض طبيعي مژه‌هاي مصنوعي
عوارض مژه مصنوعی

عوارض طبيعي مژه‌هاي مصنوعي

  خانمي تماس گرفتند و گفتند که به اتفاق دخترشان براي رفتن به يک عروسي از مژه مصنوعي و چسب مخصوصش استفاده کرده‌اند و بعد از مهماني با کندن اين مژه‌ها دچار ريزش شديد مژه‌ شده‌اند...   اين خانم مي‌خواستند بدانند چرا مژه‌هايشان ريخته و آيا اميدي به رويش مجدد…

ادامه خواندن عوارض طبيعي مژه‌هاي مصنوعي

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد