لاک ناخن RESIST & SHINE
لاک و براق کننده ناخن

لاک ناخن RESIST & SHINE

  لاک و براق کننده ناخن RESIST & SHINE با ماندگاری زیاد، ناخن ها را تقویت و محکم می کند. در اثرضربه از روی ناخن کنده نمی شود.

ادامه خواندن لاک ناخن RESIST & SHINE

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد