پودر دکلره خاکستری شرکت فارمیک

پودر خاکستری شرکت فارمیک پودر رفله گیر و بدون غبار و با کمترین آمونیاک (فرمول پودر خاکستری کاملا گیاهی میباشد) و مثل دیگر محصول های شرکت فارمیک کمترین آمونیاک را درخودش موجود دارد. بر اساس تجربه های که با پودر خاکستری دیگر شرکت ها دارم، از نظر عملکردی با پودر…

ادامه خواندن پودر دکلره خاکستری شرکت فارمیک

پایان وبلاگ

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد