آموزش و اصول برداشتن ابرو برای صورت های مختلف

آموزش و اصول برداشتن ابرو برای صورت های مختلف

میخواهید بدانید سر ابرو، زاویه ابرو، دنباله ابرو کجا قرار دارند؟

سر ابرو : اگریک خط کش نازکی از کناره پره بینی حالت عمود مستقیم بگیرید، تا سر ابرو را قطع کند،این میشود سر ابرو یا نقطه A
اگریک بینی پهن باشد، می توانید یک مقدار خط کش را کنارتر ببرید که پره بینی به سر ابرو  وصل بشود تا سر ابرو مشخص شود.
زاویه یا کمان ابرو : حالا خط کش را طوری از کنار پره بینی قرار دهید که یک خط فرضی از وسط مردمک چشم رد شود، به زاویه ابرو برسد این قسمت بلندترین نقطه کمان ابرو یا زاویه ابرو می شود.
زاویه ابرو را از طریق دیگر هم می توان تشخیص داد، اگر ابرو را به سه قسمت کنید،از سر ابرو تا زاویه ابرو، دو برابر می شود و از زاویه ی ابرو تا دنباله ی ابرو ،یک برابر می شود.
دنباله ی ابرو : خط کش را از کنار پره بینی به حالت اریب از گوشه خارجی چشم عبور دهید، به نقطه ای برسد که انتهای ابرو باشد.

قوانین برداشتن ابرو

قانون سه دو یک

قانون سه یعنی سر ابرو تا نیمه می آید،نزدیک زاویه ابرو، از دو سوم زاویه ابرو تا خود ابرو می شود ناحیه دو که دو برابر می شود، دنباله ابرو می شود یک برابر ابرو، پس قانون سه دو یک برای ابروی ما صدق میکند.
استاندارد سر ابرو، زاویه ابرو و دنباله ابرو که گفته شد، برای چشم های به هم نزدیک و یا از هم دور و یا بینی های پهن و بینی های لاغر متفاوت است.

بینی هایی که چاق هستند یک مقدار از استاندارد خارج می شوند، یعنی سر ابرو را یک کمی به هم نزدیک می کنید، اگر ابرو هایی که بهم نزدیک هستند، پیوندشان را نگه دارید، این باعث می شود بینی یک مقدار جمع ترنشان داده شود.

بینی هایی که لاغرهستند باز از استاندارد ابروها خارج هستند، دو سر ابرو را باید یکم فاصله دهید تا بینی پهن تر نشان داده شود.

در چشم هایی که بهم نزدیک هستند سعی کنید از استاندارد ابرو خارج شوید و یک مقدار ابروها را از هم فاصله دهید تا چشم ها از هم دور تر شود تا تاب چشم ها یا لوچی چشم ها گرفته شود.

چشم هایی که از هم دور هستند، سر ابرو را بهم نزدیکتر کنید و یا ابروها را پیوسته بگیرید تا چشم ها بهم نزدیکتر شوند.

ابرو هایی که خیلی نازک هستند، یعنی قانون سه دو  یک را ندارند، و به حالت یک خط هستند. زیبایی این مدل چشم و ابرو خیلی کم می باشد. ابروهایی که خیلی پهن و کلفت برداشته شود، فرد را خشن نشان می دهد، مخصوصا اگر سر ابرو، زاویه دار برداشته شود، حالت خشونت دار به فرد میدهد.

اگر قد ابرو از استاندارد بلندتر باشد، سن فرد را بیشتر نشان میدهد و اگر خیلی کوتاه تر برداشته شود، مثلا فرم ژاپنی (استخوان ابرو بیرون زده میشود)بازهم اززیبایی چشم کاسته می شود.

اگر پیشانی کوتاه است، دایره و قوس کمان ابرو را باید کوتاه گرفت تا بلندی خاصی به پیشانی داده شود.

کسانی که صورت مثلثی دارند باید انتهای ابرو را یک کمان کوچک دهند. کسانی که صورت کشیده دارند باید به ابروها قوس ندهند و فرم هشت به ابرو نباید داد، حالت خط مستقیم گرفته شود یاحالت راسته، این کار باعث میشود کشیدگی صورت کمتر شود.

کسانی که صورت مربعی دارند، باید کمان ابرو را یک مقدار بلندتر بگیرید تا صورت کشیده تر نشود.

کسانی که صورت گرد دارند، یک مقدار باید کمان ابرو دهید یعنی قوس یا هشت ابرو به صورت دهید تا صورت کشیده تر نشان داده شود. سعی کنید سر ابرو را زاویه دار، یعنی یک خط عمود درست نکنید و یا به وجود نیاورید چون فرد را خشن نشان می دهد. سعی کنید یک مقدار فرم هلال به سر ابرو بدهید که فرد را شاد نشان دهد.

اگر فاصله چشم و ابرو کم باشد نباید ابرو را پهن برداشت. سعی کنید از زاویه ابرو، موهای ابرو را بردارید تا فاصله چشم و ابرو بیشتر شود.

 

مراحل برداشتن ابرو

ابتدا موهای ابرو را به سمت بالا برس میزنیم و موهای اضافه را میچینیم نه به مقدار زیاد،چون موهای ابرو مرحله به مرحله باید کوتاه شود. اگر یک دفعه کوتاه شود سر ابرو به سمت پایین میخوابد. پس اول اضافه موهای ابرو را برمیداریم و ازسرابرو تا زاویه ابرو، بالای ابرو را مرتب میکنیم. از بالای ابرو فرم ابرو را مشخص میکنیم تا قسمت زاویه ابرو میرویم، بعد از آن قسمت کمان ابرو را تا دنباله ابرو را تمیز میکنیم، تا پشت ابرو مشخص شود.

حالا اگر ابرو به صورت زاویه دار میخواهید، شصت دست باید روی زاویه ابرو باشد، از سر ابرو تا زاویه ابرو را تمیز کنید و از زاویه ابرو تا دنباله ابرو را تمیز کنید.

در صورت ابرو هلال، شصت دست دیگر را کنار دنباله ابرو بگذارید پشت ابرو را به صورت هلال مرتب کنید بعد زیر ابرو می آییم، برای مرحله اول باید خط ابرو مون را مشخص کنید، یک دفعه نمی آییم زیر ابرو را تمیزکنیم، چون به این صورت خط ابرو رانمی توانیم پیدا کرد. قانون سه دو یک برای ابرو های استاندارد صدق میکند.

ویدیو های از آموزش برداشتن ابرو

 

 

[sg_popup id=1]

سورا

شرکت سورا سعی دارد تا با قرار دادن اطلاعات سودمند در رابطه با استفاده صحیح از لوازم آرایشی و همچنین معرفی لوازم آرایشی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران شما را در انتخاب و استفاده از آن یاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید